Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Μονάδες μέτρησης επιφάνειας:τετραγωνικό μέτρο

                       
Μετατροπές
  • Για να μετατρέψουμε μια μονάδα μέτρησης επιφάνειας σε μικρότερη, πολλαπλασιάζουμε με τα:100, 10.000 ή 1.000.000.
Π.χ.
6,491 τ.μ. Χ 100 = 649,1 τ.δεκ.
6,491 τ.μ. Χ 10.000 = 64.910 τ.εκ.
6,491 τ.μ. Χ 1.000.000 = 6.491.000 τ.χιλ.

  • Για να μετατρέψουμε μια μονάδας μέτρησης μήκους σε μεγαλύτερη, διαιρούμε με τα: 100, 10.000 ή 1.000.000.
Π.χ.
152.680 τ.χιλ. : 100 = 1.526,80 τ.εκ.
152.680 τ.χιλ. : 10.000= 15,2680 τ.δεκ.
152.680 τ.χιλ. : 1.000.000 = 0,15268 τ.μ.1η ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2η ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3η ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

4η ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου